Кодекс за поведение

Ценим общността и всички личности в нея.

Правила и насоки

Безопасна среда, която позволява на всяка жена да процъфти

Ето как очакваме всяка комуникация между членове на общността да се почувства от хората 🫶🏻

Мила

Всяка комуникация е мила и уважителна. Създаваме подкрепяща среда, където всеки се чувства ценен.

Окуражаваща

Всеки въпрос е значим и всеки член се чувства свободен да зададе въпрос, защото знае, че няма да бъден съден. Членовете са свободни да питат всичко без колебание; общността е тук, за да помогне.

Информативна

Всеки отговор е информативен и изчерпателен. Стремим се да дадем ясен отговор, за да насърчим разбиране на темата и растеж в околните.

Лична

Всяка дискусия се счита с поверителност, която се уважава от членовете ни. Взаимното доверие е от ключово значение; каквото е споделено в групата, остава с групата.

Приемствена

Всяка комуникация е приемствена. Стремим се всеки да се чувства добре дошъл и спокоен да представи себе си и мислите си, като по този начин рефлектираме и различните преживявание и перспективи в общността.

Конструктивна

Всяка интеракция е конструктивна. Ние се ангажираме в обратна връзка, която повдига и подобрява, насърчавайки култура на позитивен растеж и развитие.

Нулев толеранс за следните

Реч на омраза

Нашата общност поддържа нулева толерантност към изказванията на омраза, за да осигури уважителна и инклузивна среда за всички. Изказванията на омраза се определят като всяко устно, писмено или визуално съобщение, което подбужда към омраза или насилие срещу лица или групи на основание на атрибути като раса, религия, етнически произход, сексуална ориентация, увреждане или пол. Участието в изказвания на омраза ще бъде незабавно и решително наказано, включително потенциално постоянно изключване от общността. Поощряваме всички членове да създават добре дошла атмосфера и да докладват за всякакви случаи на изказвания на омраза на модераторите. Нашата цел е да образоваме и напомним на нашите членове за важността на уважението и състраданието към всички индивиди, независимо от техния произход или убеждения.


Тормоз

Нашата общност се посвещава на създаването на защитена и подкрепяща среда, където всички членове се чувстват в безопасност да изразяват себе си и да се ангажират открито. Зловредното поведение е стриктно забранено и няма да бъде толерирано под никакви обстоятелства. Това включва всякакви действия или думи, насочени към заплаха, унижение или поставяне в неудобно положение на другите. Примери за зловредно поведение включват изричане на унизителни коментари, заплашително говорене или действия и изолация или социално изключване на някого. Ако срещнете или сте свидетел на някаква форма на зловредно поведение, моля, докладвайте я незабавно на нашите модератори чрез определени канали. Ние сме ангажирани да разгледаме всички доклади бързо и дискретно, с подходящи мерки, които варират от посредничество до изключване от общността, в зависимост от сериозността на нарушението.


Спам

Нашата общност се стреми да поддържа фокус върху смислено и подходящо съдържание, което е от полза за всички членове. За тази цел ние строго забраняваме спам и прекалено промоционални публикации. Това включва непоискани реклами, повтарящи се съобщения, неподходящи линкове и всяко съдържание, което основно служи за промоционални цели, без да добавя стойност към дискусиите. Ние насърчаваме членовете да споделят съдържание, което е информативно, проницателно и подходящо за областта на маркетинга. Ако желаете да популяризирате услуги или продукти, моля, направете го в определените за това места или в съответствие с нашите указания за промоции. Нарушенията на тази политика могат да доведат до премахване на обидното съдържание и дисциплинарни действия като предупреждения или спиране на привилегиите за публикуване, в зависимост от честотата и тежестта на инцидентите. Моля, докладвайте всеки спам или прекалено промоционално съдържание на модераторите, помагайки ни да поддържаме нашата общност ценна и ангажираща за всички.


Насилие

Нашата общност се ангажира да осигури изживяване без тормоз за всички, като насърчава среда, в която всички членове се чувстват уважавани и ценени. Тормоз под всякаква форма, включително физически, вербален, психологически или сексуален тормоз, е напълно неприемлив и няма да бъде толериран. Това включва, но не се ограничава до, обидни коментари, свързани с пол, сексуална ориентация, увреждане, физически външен вид, размер на тялото, раса или религия, както и умишлено сплашване, преследване, следване, тормоз, фотография или запис, продължително прекъсване на разговорите или други събития, неподходящ физически контакт и нежелано сексуално внимание. Насърчаваме всеки, който преживее или стане свидетел на актове на тормоз, да докладва незабавно за това на нашите модератори. Всеки доклад ще бъде третиран с най-голяма сериозност и конфиденциалност, ще бъде разследван незабавно и може да доведе до действия като предупреждения, временни забрани или постоянно изключване от общността, в зависимост от тежестта на поведението.

Ако някога възникне проблем

Свържете се с нас незабавно

Ако вие или някой се чувства нежелан или несигурен, моля ви веднага се обърнете към Лазарина или през директно съобщение в Slack, лично съобщение в социалните медии, или имейл.

Екипът ни приоритизира вашата безопасност и благополучие и сме посветени на поддържането на благоприятна среда, в която всяка се чувства щастлива, и в безопасност. По време на лични събития можете да се свържете директно с Лазарина, за да съобщите за проблем. Гарантираме конфиденциалност и ще работим с вас, за да разрешим проблема и да гарантираме вашия комфорт.

За контактиИли ни напишете съобщение

bg_BGБългарски